Webinars

Webinar: Tjenesteplattformen – din digitale grunnmur

1,547 views
September 17, 2020

Er dine digitale tjenester tilpasningsdyktige nok? Bli med på webinar om hvordan vi skaper robuste tjenesteplattformer som gir økt konkurransefortrinn.

Er du bekymret for at den nye tjenesten ikke skal treffe kundene? Går det for lang tid fra idé til produkt? Kanskje tjenesten din har gått ut på dato eller at den ikke ble helt som planlagt?

Historisk sett har digitale tjenester blitt utviklet som bestillingsverk. Etter en stund har teknisk gjeld og feilslåtte arkitekturvalg gjort endringer tidkrevende og dyre. Man har latt tjenestene samle støv på internett i påvente av en total overhaling en gang i fremtiden. Dessverre har ikke de digitale tjenester like lang holdbarhet som for ti år siden, og det blir fort kostbart å tilby tjenester som er relevante akkurat nå. 

Å utvikle en robust tjenesteplattform er svaret for mange. Tjenesteplattformen er grunnmuren for en virksomhets digitale tjenester og den har mange konkurransefortrinn. Ved hjelp av et solid fundament med åpen og sikker kommunikasjon mellom tjenestene går det raskere å utvikle nye tjenester og det blir lettere å måle resultater. Vedlikeholdet blir enklere og sikkerheten bedre. Viktigst av alt: Du treffer kundenes behov der de er nå.

Robuste tjenesteplattformer blir ikke til av teknologi alene. De må kunne bygges på med tjenester som oppfyller behov vi ikke vet om i dag, og må innlemmes i merkevaren til foretaket. Det krever at teknologi, merkevare, strategi og design jobber sammen. Altså et skikkelig integrert prosjekt – akkurat slik vi jobber i Creuna.

Hva er det vi snakker om? Kom på webinar for å lære om hvorfor robuste tjenesteplattformer er viktig, hvordan man rigger seg for å utvikle dem, og hvem som allerede har lykkes med det.